۸:۲۵:۱۳ - دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶
گزینش سلیقه‌ای نیست 
گزینش سلیقه‌ای نیست 
نظام گزينش با رویکردی کاملاً علمی در راستاي صیانت ازسلامت نظام اداری گام برمي دارد و بر اساس قانون و چارچوب خاص انجام می‌شود.


نظام گزينش با رویکردی کاملاً علمی در راستاي صیانت ازسلامت نظام اداری گام برمي دارد و بر اساس قانون و چارچوب خاص انجام می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه