11:02:35 - چهارشنبه 10 جولای 2019
گسترش سواد جامعه عشایر از اولویت های معاونت سوادآموزی است
گسترش سواد جامعه عشایر از اولویت های معاونت سوادآموزی است
کرمانشاه (پانا) – فرزانه سیفی تبار رئیس اداره سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: طرح شتاب بخشی به سوادآموزان بزرگسال عشایری استان با هماهنگی و همکاری اداره کل امور عشایر در سال جاری با هدف ارتقای فرهنگ عمومی، تحکیم و تعمیق سواد در جامعه هدف اجرا می گردد. سیفی تبار تشریح کرد:

کرمانشاه (پانا) – فرزانه سیفی تبار رئیس اداره سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اظهار داشت: طرح شتاب بخشی به سوادآموزان بزرگسال عشایری استان با هماهنگی و همکاری اداره کل امور عشایر در سال جاری با هدف ارتقای فرهنگ عمومی، تحکیم و تعمیق سواد در جامعه هدف اجرا می گردد. سیفی تبار تشریح کرد: با توجه به نقش موثر آموزش و پرورش و حوزه سوادآموزی در توسعه عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها و کاهش فقر و بهبود شاخص های توسعه زندگی ایجاب می نماید که جایگاه آموزش و باسواد نمودن عشایر در کلیه برنامه ها تعریف تا از این طریق بتوان به آرمانها، واقعیات و نیازهای آنان توجه نمود، فلذا برنامه ریزی برای این بخش یکی از ضرورت های جوامع امروز به ویژه جوامع عشایری است که معاونت سوادآموزی استان این مهم را از اولویت های اساسی عملکرد خویش قلمداد می نماید.
رییس اداره سوادآموزی ادامه داد: توانمندسازی در آموزش و پرورش که از شاخصه های مهم توسعه آفرینی است، خود محصول توسعه محسوب می گردد و با تامل در شاخص ها و زمینه های پیشرفت در می یابیم بسترسازی همه ابعاد توسعه آموزش و پرورش ضروری و واجب می باشد بنابراین نه می توان آن را نادیده گرفت و نه آن را کم رنگ تصور کرد، در واقع ریشه ارتقای سطح فرهنگ بسیاری از جوامع را باید در سواد و دانش جستجو کرد، هر جامعه ای که در این راه گامهای مهمی برداشته توانسته است توفیقات شگرفی را نصیب مردم خود نماید و جامعه ای که در این راه کارآمدی لازم را کسب نکرده اند، رنگ و روی ترقی را ندیده و نخواهند دید، کما اینکه راه توسعه از مسیر دانایی می گذرد.
سیفی تبار گفت: قشر عشایر همانند دیگر اقشار جامعه نیازمند توسعه می باشد، که این مهم با آموزش های لازم و ایجاد زیرساخت های مناسب با ارتقای سطح دانش و سواد جامعه هدف ارتقاء می یابد که معاونت سوادآموزی استان با اجرای طرح شتاب بخشی به سوادآموزی بزرگسالان زمینه توسعه را فراهم می آورد.
رییس اداره سوادآموزی عنوان کرد: ترکیب اجتماعی و جمعیتی استان از سه جامعه متمایز شهری، روستایی و عشایری تشکیل شده است که از نظر الگوی زیست و استقرار، بخشی از جامعه استان در زمره اجتماعات کوچنده و متحرک تحت عنوان عشایر کوچنده قرار دارند که این جوامع همواره نقش بارز و تعیین کننده ای در سرنوشت و حیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی استان داشته است که الزام به ارتقای سطح سواد را ضروری می نماید به همین دلیل معاونت سوادآموزی تمام تمرکز و پتانسیل های خویش را به کار خواهد گرفت که با باسواد نمودن جامعه هدف عشایر سهمی مهم و بسزایی را در تحقق و اجرای عدالت آموزشی ایفا نماید.
سیفی تبار در پایان توضیح داد: مخاطبان طرح عشایر بی سواد و کم سوادان بازه سنی ۶۰-۱۰ سال می باشند که در دوره سوادآموزی در فرایند آموزش قرار می گیرند که در این صورت در زمان ثبت نام باید حداقل ۱۰ سال تمام داشته، بیسواد بوده یا دارای مدرک تحصیلی کمتر از سوم ابتدایی، دوره مقدماتی، مردودی دوره تکمیلی یا دوره سوادآموزی باشد، افرادی که در دوره های انتقال و تحکیم در چرخه آموزش قرار می گیرند باید دارای کارنامه قبولی سوم، چهارم و پنجم ابتدایی بعد از سال تحصیلی ۹۲/۹۱ یا دارای مدرک قبولی دوره های سوادآموزی، تکمیلی و پایانی باشند.

خبر جدید  استان کرمانشاه 54 هزار بیسواد 10 تا 49 ساله دارد

سوادآموزی فرزانه سیفی تبار رئیس اداره سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان
منبع :: گسترش سواد جامعه عشایر از اولویت های معاونت سوادآموزی است

0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه