۹:۴۷:۴۲ - پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
گشایش اولین مجتمع خدمات پیشگیری غرب کشور درکرمانشاه
گشایش اولین مجتمع خدمات پیشگیری غرب کشور درکرمانشاه
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت:نخستین مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگی غرب کشور به مناسبت هفته بهزیستی در کرمانشاه گشایش یافت.


مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت:نخستین مجتمع خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت زندگی غرب کشور به مناسبت هفته بهزیستی در کرمانشاه گشایش یافت.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه