۱۸:۲۹:۴۵ - پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل دهکده فراموش شده المپیک کرمانشاه
یک هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل دهکده فراموش شده المپیک کرمانشاه
در گزارشی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی دهکده المپیک کرمانشاه را که سال ۸۴ کلنگ احداث آن زمین زده شد، بررسی کرده ایم.


در گزارشی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی دهکده المپیک کرمانشاه را که سال ۸۴ کلنگ احداث آن زمین زده شد، بررسی کرده ایم.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه