۱۴:۱۹:۵۲ - چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
۱۷۹ طرح عمرانی با اعتبار ۲۴۹ میلیاردو ۲۲۰ میلیون ریال
۱۷۹ طرح عمرانی با اعتبار ۲۴۹ میلیاردو ۲۲۰ میلیون ریال
در ششمین روز از هفته دولت در سرتاسر استان کرمانشاه ۱۷۹ طرح عمرانی با اعتبار ۲۴۹ میلیاردو ۲۲۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید


در ششمین روز از هفته دولت در سرتاسر استان کرمانشاه ۱۷۹ طرح عمرانی با اعتبار ۲۴۹ میلیاردو ۲۲۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه