۱۹:۵۲:۳۰ - دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
۲۰۰۰ تن کلزا از کشاورزان کرمانشاهی خریداری شده است
کرمانشاه_ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه این شهرستان را قطب کشاورزی کشور معرفی کرد و گفت: تا کنون ۲۰۰۰ تن کلزا از کشاورزان خریداری شده است.