۱۳:۱۷:۴۵ - چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
۲۰۰ راس گوسفند قربانی حمله سه گرگ
۲۰۰ راس گوسفند قربانی حمله سه گرگ
در روستای جوجار ثلاث باباجانی یک گله گوسفند مورد حمله سه گرگ قرار گرفت و تعداد زیادی از گوسفندان تلف شدند


در روستای جوجار ثلاث باباجانی یک گله گوسفند مورد حمله سه گرگ قرار گرفت و تعداد زیادی از گوسفندان تلف شدند
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه