۱۳:۳۲:۰۵ - چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷
۲۰۰ هزار قطعه بچه ماهی رها سازی شد
۲۰۰ هزار قطعه بچه ماهی رها سازی شد
مدیر شیلات شهرستان گیلانغرب هدف از اجرای این طرح راغنی سازی ذخایر منابع آبی وارتقاء سرانه مصرف در شهرستان خبر داد.


مدیر شیلات شهرستان گیلانغرب هدف از اجرای این طرح راغنی سازی ذخایر منابع آبی وارتقاء سرانه مصرف در شهرستان خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه