۱۲:۱۵:۵۹ - شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
۲۸ مرداد؛ بحث برانگیزترین واقعه تاریخ معاصر ایران
۲۸ مرداد؛ بحث برانگیزترین واقعه تاریخ معاصر ایران
گروه سیاسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با بیان اینکه کودتای ۲۸ مرداد بحث برانگیزترین واقعه تاریخ معاصر ایران است، گفت: صف‌بندی‌های سیاسی جدی بین طیف‌های مختلف در خصوص آن وجود دارد.


گروه سیاسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه با بیان اینکه کودتای ۲۸ مرداد بحث برانگیزترین واقعه تاریخ معاصر ایران است، گفت: صف‌بندی‌های سیاسی جدی بین طیف‌های مختلف در خصوص آن وجود دارد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه