۱۴:۴۰:۵۶ - دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
۳۵۴ میلیارد تومان دیگر نیاز است تا مصوبات سفر اول به تمام برسد
۳۵۴ میلیارد تومان دیگر نیاز است تا مصوبات سفر اول به تمام برسد
در آستانه سفر دوم ریاست جمهوری به استان کرمانشاه سازمان برنامه و بودجه چگونگی پیشرفت و انجام مصوبات سفر نخست ایشان که در شهریورماه سال ۹۵ انجام شده را منتشر کرد.


در آستانه سفر دوم ریاست جمهوری به استان کرمانشاه سازمان برنامه و بودجه چگونگی پیشرفت و انجام مصوبات سفر نخست ایشان که در شهریورماه سال ۹۵ انجام شده را منتشر کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه