۱۱:۴۲:۲۰ - دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷
۳۹۰ هزار تن گندم از کشاورزان کرمانشاه خریداری شد
۳۹۰ هزار تن گندم از کشاورزان کرمانشاه خریداری شد
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۳۹۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.


مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۳۹۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه