۲۰:۱۸:۴۹ - جمعه ۲۴ فروردین ۱۳۹۷
۴۰میلیارد ریال خسارت به مزارع و باغات شهرستان گیلانغرب
۴۰میلیارد ریال خسارت به مزارع و باغات شهرستان گیلانغرب
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب گفت: بارش تگرگ به مزارع و باغات شهرستان گیلانغرب۴۰میلیارد ریال خسارت وارد کرد.


مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گیلانغرب گفت: بارش تگرگ به مزارع و باغات شهرستان گیلانغرب۴۰میلیارد ریال خسارت وارد کرد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه