۱۷:۳۱:۵۵ - پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
۴۵۰ واحد مسکونی مددجویی با مشارکت سپاه نبی اکرم (ص) ساخته می‌شود
۴۵۰ واحد مسکونی مددجویی با مشارکت سپاه نبی اکرم (ص) ساخته می‌شود
مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان گفت: سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه طی انعقاد تفاهم نامه‌ای با کمیته امداد متعهد شده است ۴۵۰ منزل مسکونی برای خانوار‌های تحت حمایت کمیته امداد بسازد.


مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان گفت: سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه طی انعقاد تفاهم نامه‌ای با کمیته امداد متعهد شده است ۴۵۰ منزل مسکونی برای خانوار‌های تحت حمایت کمیته امداد بسازد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه