۱۵:۴۶:۳۶ - یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷
۶۰ خانواده کرمانشاهی متقاضی فرزندخواندگی هستند
۶۰ خانواده کرمانشاهی متقاضی فرزندخواندگی هستند
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به نگهداری از ۴۲ کودک بی سرپرست و بد سرپرست در شیرخوارگاه معتضدی کرمانشاه گفت: هم اکنون ۶۰ خانواده در استان کرمانشاه متقاضی فرزندخواندگی هستند.


مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به نگهداری از ۴۲ کودک بی سرپرست و بد سرپرست در شیرخوارگاه معتضدی کرمانشاه گفت: هم اکنون ۶۰ خانواده در استان کرمانشاه متقاضی فرزندخواندگی هستند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه