۲۱:۲۲:۴۸ - سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
۶۰ واحد مسکونی برای مددجویان زلزله زده با مشارکت دیوان محاسبات ساخته می‌شود
۶۰ واحد مسکونی برای مددجویان زلزله زده با مشارکت دیوان محاسبات ساخته می‌شود
با مشارکت کارکنان دیوان محاسبات ۶۰ منزل مسکونی در مناطق زلزله زده برای خانوار‌های تحت حمایت ساخت و بازسازی می‌شود.


با مشارکت کارکنان دیوان محاسبات ۶۰ منزل مسکونی در مناطق زلزله زده برای خانوار‌های تحت حمایت ساخت و بازسازی می‌شود.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه