به گزارش خبرگزاری برنا؛ نشست ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزلهزده با حضور استاندار و معاونیش در استانداری کرمانشاه تشکیل شد.

b_XL

مهرداد سالاری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در این نشست گفت: هنوز ۶۵۰۰ کانکس و چادر در شهر زلزلهزده سرپلذهاب وجود دارد که ۵۸ هزار واحد تعمیری بازسازی شده تحویل شد.

او به ارائه گزارشی از وضعیت کانکسهای موجود در شهر سرپلذهاب پرداخت و افزود: در حال حاضر ۶۵۸۹ کانکس و چادر در شهر سرپلذهاب وجود دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: از این تعداد حدود ۳۹۱۱ کانکس و چادر مازاد بر نیاز خانوارهای زلزلهزده در شهر وجود دارد.

سالاری ادامه داد: تاکنون ۵۸هزار و ۹۷۸ واحد تکمیل و تحویل داده شده است و عملاً کل واحدهای تعمیری تکمیل شده، اما کانکسها و چادرها هنوز جمعآوری نشدهاند.

او افزود: حدود ۱۳۷۹ مالک تخریبی، ۱۲۹۹ مستاجر تخریبی و ۱۳۸۰ مستاجر تعمیری با وجود اینکه خانههایشان تکمیل شده، اما کانکسها را هم کماکان تحویل ندادهاند.

خبر جدید  جوانان نسبت به چالش های اقتصادی استان مداخله گر باشند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: تیم بنیاد مسکن با همکاری شهرداری و فرمانداری باید نسبت به جمعآوری و دپوی کانکسها و چادرهای اضافی اقدام کنند.

سالاری ادامه داد: در شهر سرپلذهاب مردم کانکس دارند، ولی ۲۰۲۳چادر هم وجود دارد که عمده آنها خالی هستند و یا به پارکینگ برای ماشینها تبدیل شده و استفاده مسکونی ندارند؛ لذا باید این چادرها نیز ساماندهی شوند.

او افزود: تعداد ۶۰۷ کانکس در سطح شهر برای کارگران و بخش صنعتی استفاده میشود که باید این تعداد هم جمعآوری شوند، چرا که اسکلت اکثر خانهها زده شده و میتوانند در همان فضا ساکن شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: تاکنون حدود ۸۱هزار و ۴۸۲ واحد از واحدهای تخریبی و تعمیری بازسازی شدهاند که از این تعداد ۲۲هزار و ۵۰۰ واحد احداثی و ۵۹ هزار واحد تعمیراتی بوده است.

خبر جدید  زلزله «تازه‌آباد» کرمانشاه را لرزاند

سالاری با ادامه داد: مابقی واحدها نیز پیشرفت چشمگیری در ساخت و ساز دارند، و بر این اساس بنیاد مسکن تا ۱۵روز آینده تمام پروندههایی که اعتراض بر روی آنان بوده یا خواستار ارزیابی مجدد آنها بودند تعیین تکلیف کند تا بر اساس برنامهریزی کلیات بازسازی روستایی و فرصتی که برای بازسازی ایجاد شده تا پایان امسال کار آنان نجام شود.

او از تامین مصالح برای تسریع در بازسازی خبر داد و افزود: در حال حاضر در انبارها ۲۵هزار تن آهنآلات وجود دارد که با قیمت سال قبل به متقاضیان تحویل داده میشود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: در این راستا به هر واحد مسکونی در حال ساخت ۵ تن آهنآلات داده میشود.

خبر جدید  تقویم ورزشی سال 98 و توسعه ورزش همگانی در دستور ستاد ساماندهی امور جوانان کرمانشاه

سالاری ادامه داد: بازسازی مدارس هم روند خوبی را طی میکند و در این زمینه از کمک خیرین استفاده شده و تعدادی از مدارسی را که تخریب هم نشده بودند بازسازی و مقاوم سازی شدند.

او افزود: تعدادی از مدارسی که قبل از زلزله هم در کانکس دایر بودند اکنون نیز به دلیل اینکه تعداد دانشآموزان به حد نصاب نرسیدهاند در کانکس تشکیل میشود.

سالاری گفت: در دو مورد از مدارس هم که به کمک خیرین در حال ساخت بود به دلیل مسائل اقتصادی و شرایطی که پیمانکاران داشتند تأخیر به وجود آمد که بر اساس آمار این دو مدرسه نیز تا نوروز تکمیل خواهند شد.