11:34:19 - شنبه 22 دسامبر 2018
۶ شهر استان کرمانشاه نیازمند استقرار تصفیه‌ آب است
۶ شهر استان کرمانشاه نیازمند استقرار تصفیه‌ آب است
مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه گفت: ۶ شهر نزدیک به سراب‌ها در استان کرمانشاه به دستگاه تصفیه آب برای رفع کدورت نیاز دارد که اعتبار آن ۵۵میلیارد تومان برآورد شده است.

– اخبار استانها – جلیل بالایی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه ، با بیان اینکه آب کدر شده از نظر بهداشتی مشکلی برای ساکنان منطقه به وجود نمیآورد، اظهار داشت: این آبها از نظر بهداشتی سالم هستند، اما بهدلیل نزدیک بودن محل تأمین آب شرب این مناطقبه سرابها بر اثر بارش باران یاوقوعزلزله آبکدورت مییابد.مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه با بیان اینکه زلزله بسترهای قنات و چشمهها را تحت تأثیر قرار میدهد، خاطرنشان کرد: براساس پیشبینیها بارندگی امسال زیاد است وبهطور حتم این بارش سبب سیلابی شدن آب خواهد شد و مناطقی را که به سرابها نزدیک باشند تحت تأثیر و آب را گلآلود خواهد کرد.بالایی با اشاره به اینکه کدورت آب در زلزله سال گذشته سبب استقرار تصفیه رفع کدورت آب در شهر هرسین شد، عنوان کرد: شدت گلآلود شدن آب در شهر هرسین بهدلیل زلزله سبب استقرار تصفیه کدورت رفع آب شد البته دانش تصفیه آب در کشور وجود دارد اماخرید این تصفیهخانه هزینه بسیاری نیاز دارد.آب برخی شهرهای استان کرمانشاه با وقوع پسلرزه کدر میشودطرح گرمسیری در کرمانشاه مخازن نگهداری آب نداردنخبگان یزدی قادرند آب شیرینکن را بومیسازی کنندمدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه با بیان اینکه برای خرید دستگاه تصفیه برای رفع کدورت آب در ۶ شهر۵۵ میلیاردتومان نیاز است، بیان کرد: شهرهایی مثل ریجاب، کرند، قصرشیرین، گیلانغرب و تعدادی از روستاها بهدلیل نزدیک بودن به سرابها به دستگاه تصفیه رفع کدورت آب نیاز دارد.بالایی با بیان اینکه مناطق زلزلهزده بیشتر در آسیب کدر شدن آب قرار دارد، عنوان کرد: درخواستهایی به دولت، وزارت کشور و وزارت نیرو مبنی بر اینکه ۶ شهر کرمانشاه تحت تأثیر زلزله و پسلرزه قرار دارد ارسال شده است زیرا پس از وقوع زلزله آب این مناطق کدر شده و با تانکر آبرسانی سیار به این شهرها انجام میشود.مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه افزود: هفته گذشته آب در سه شهر ریجاب، گهواره و کرند بر اثر بارش باران با کدورت مواجه شد که تانکرهای آبرسانی به این مناطق اعزام شد ودر نهایت کدورت آباز طریق مدیریت منابع آب مخازن برطرف شد.انتهای پیام/ ت
منبع :: https://www.tasnimnews.com

خبر جدید  افزایش قیمت ماهی در استان کرمانشاه ناشی از افزایش قیمت نهاده‌هاست
0/5 (0 نقد و بررسی)
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه