۱۶:۰۳:۳۲ - شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی
۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه گفت ۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کرمانشاهی اعطا خواهد شد


معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان کرمانشاه گفت ۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان کرمانشاهی اعطا خواهد شد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه