۱۰:۵۶:۰۳ - دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
۸۰ کیلوگرم گوشت خارج از کشتار غیر مجاز
۸۰ کیلوگرم گوشت خارج از کشتار غیر مجاز
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پاوه از معدوم شدن بیش از ۸۰ کیلوگرم گوشت کشتارغیرمجاز به دستوردادستان در این شهرستان خبر داد.


رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان پاوه از معدوم شدن بیش از ۸۰ کیلوگرم گوشت کشتارغیرمجاز به دستوردادستان در این شهرستان خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه