۱۵:۲۳:۰۱ - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷
۱۲۰۰نفر تحت پوشش انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان کرمانشاه/مشکلات اقتصادی در راس مشکلات این قشر آسیب پذیر
۱۲۰۰نفر تحت پوشش انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان کرمانشاه/مشکلات اقتصادی در راس مشکلات این قشر آسیب پذیر
مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان کرمانشاه با بیان این مطلب که بیش از ۱۲۰۰ نفر تحت پوشش انجمن هستند، گفت: بزرگترین مشکل این قشر آسیب پذیر مسائل اقتصادی است.

مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان کرمانشاه با بیان این مطلب که بیش از ۱۲۰۰ نفر تحت پوشش انجمن هستند، گفت: بزرگترین مشکل این قشر آسیب پذیر مسائل اقتصادی است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه