۱۵:۰۰:۴۹ - چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۱۴۸ پایگاه بهزیستی آماده دریافت زکات فطره
۱۴۸ پایگاه بهزیستی آماده دریافت زکات فطره
مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه از استقرار پایگاه های بهزیستی برای جمع آوری زکات فطره در نقاط مختلف استان کرمانشاه خبر داد.


مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه از استقرار پایگاه های بهزیستی برای جمع آوری زکات فطره در نقاط مختلف استان کرمانشاه خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه