۱۵:۴۸:۰۲ - شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
۲۰ پایگاه انتخاب رشته کنکور امسال به داوطلبان مشاوره دادند
۲۰ پایگاه انتخاب رشته کنکور امسال به داوطلبان مشاوره دادند
سید مجتبی موسوی گفت: کارگاه آموزشی مشاوران پایگاه‌های انتخاب رشته کنکور سراسری،در ۲۰مرکز در استان کرمانشاه جهت تسهیل مسیر آموزشی و انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی برگزار شد.

سید مجتبی موسوی گفت: کارگاه آموزشی مشاوران پایگاه‌های انتخاب رشته کنکور سراسری،در ۲۰مرکز در استان کرمانشاه جهت تسهیل مسیر آموزشی و انتخاب رشته تحصیلی دانشگاهی برگزار شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه