۷:۲۹:۵۵ - سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷
۲۸۷نفر در زلزله مصدوم شدند
۲۸۷نفر در زلزله مصدوم شدند
استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه زلزله تازه آباد ۲۸۷ نفر مصدوم داشته است، گفت:برق شهر و روستا بلافاصله وصل شده و فقط در هفت روستا هنوز برق وصل نشده است.


استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه زلزله تازه آباد ۲۸۷ نفر مصدوم داشته است، گفت:برق شهر و روستا بلافاصله وصل شده و فقط در هفت روستا هنوز برق وصل نشده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه