۱۴:۵۲:۳۴ - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۳۰۰ خانوار مدد جوی سنقر و کلیایی زیر چتر حمایت کمیته امداد رفتند
۳۰۰ خانوار مدد جوی سنقر و کلیایی زیر چتر حمایت کمیته امداد رفتند
ریئس کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از سفر به کرمانشاه به شهرستان سنقر و کلیایی رفت و در جلسه شوارای اداری این شهرستان شرکت کرد


ریئس کمیته امداد امام خمینی (ره) پس از سفر به کرمانشاه به شهرستان سنقر و کلیایی رفت و در جلسه شوارای اداری این شهرستان شرکت کرد
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه