۱۵:۴۶:۳۱ - شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷
۴ اثر مکتوب نویسندگان کرمانشاه خوانده میشود
۴ اثر مکتوب نویسندگان کرمانشاه خوانده میشود
رییس انجمن سبنمای جوان استان کرمانشاه گفت: ۴ اثر از نویسندگان کرمانشاه در دومین جشنواره سراسری فیلم کوتاه با موضوع روستا به بخش مسابقه راه یافت.


رییس انجمن سبنمای جوان استان کرمانشاه گفت: ۴ اثر از نویسندگان کرمانشاه در دومین جشنواره سراسری فیلم کوتاه با موضوع روستا به بخش مسابقه راه یافت.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه