۷:۳۱:۴۵ - شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶
۵‌هزار هکتار از منابع طبیعی کرمانشاه زیرکشت گیاهان دارویی
۵‌هزار هکتار از منابع طبیعی کرمانشاه زیرکشت گیاهان دارویی
پنج‌هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان کرمانشاه در صورت تامین اعتبار برای سال آتی زیرکشت گیاهان دارویی خواهد رفت و این مهم هر ساله ادامه می‌یابد.

پنج‌هزار هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی استان کرمانشاه در صورت تامین اعتبار برای سال آتی زیرکشت گیاهان دارویی خواهد رفت و این مهم هر ساله ادامه می‌یابد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه