۷:۵۷:۴۶ - شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷
۵۵ درصد روستاهای کرمانشاه “مسجد” ندارند
۵۵ درصد روستاهای کرمانشاه “مسجد” ندارند
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به کمبود مساجد در سطح استان، گفت: ۵۵ درصد روستاهای کرمانشاه فاقد مسجد هستند.


مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به کمبود مساجد در سطح استان، گفت: ۵۵ درصد روستاهای کرمانشاه فاقد مسجد هستند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه