۱۰:۴۴:۳۴ - سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷
۵۸ میلیارد ریال ضمانت نامه برای واحدهای صنعتی خسارت دیده در زلزله کرمانشاه صادر شد
۵۸ میلیارد ریال ضمانت نامه برای واحدهای صنعتی خسارت دیده در زلزله کرمانشاه صادر شد
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت:تاکنون برای ۱۴واحد صنعتی خسارت دیده از زلزله کرمانشاه ،به مبلغ ۵۸ میلیارد ریال ضمانت صادر شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت:تاکنون برای ۱۴واحد صنعتی خسارت دیده از زلزله کرمانشاه ،به مبلغ ۵۸ میلیارد ریال ضمانت صادر شده است.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه