۱۵:۲۰:۳۸ - دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
۶ مرداد؛ زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه مدغم در کرمانشاه
۶ مرداد؛ زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره اتحادیه مدغم در کرمانشاه
گروه فعالیت‌های قرآنی: جمعه ۶ مردادماه انتخابات اتحادیه مدغم در کرمانشاه با حضور مدیران ۱۰۰ مؤسسه قرآن استان برگزار خواهد شد.


گروه فعالیت‌های قرآنی: جمعه ۶ مردادماه انتخابات اتحادیه مدغم در کرمانشاه با حضور مدیران ۱۰۰ مؤسسه قرآن استان برگزار خواهد شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه