۱۴:۵۱:۴۰ - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
۶۰ درصد خانوار تحت پوشش کرمانشاه، زنان سرپرست خانوار هستند
۶۰ درصد خانوار تحت پوشش کرمانشاه، زنان سرپرست خانوار هستند
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه گفت: تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ۱۶۱ هزار نفر در غالب ۷۴ هزار و ۷۸ خانوار است که از این تعداد ۶۰ درصد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه گفت: تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ۱۶۱ هزار نفر در غالب ۷۴ هزار و ۷۸ خانوار است که از این تعداد ۶۰ درصد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه