به گزارش خبرگزاری برنا؛ دکتر هدایت حاتمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاهدر نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه گفت: متاسفانه هم اکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژههای اقتصاد مقاومتی، برنامه عادی و جاری دستگاههاست.

او با اشاره به اینکه مقرر شده در هر استان ۳۰ پروژه اقتصاد مقاومتی تعریف شود، افزود: نباید در استان کرمانشاه به همین ۳۰ پروژه محدود شویم، بلکه میتوانیم پروژههای کوچکتری را در زیر مجموعه آنها تعریف کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت:پروژههای اقتصاد مقاومتی باید ویژگیهای مشخصی داشته باشند.

حاتمی ادامه داد: این پروژهها یا باید بسیار نوآورانه باشد، یا انقلابی در توسعه و اقتصاد استان کرمانشاه ایجاد کنند.

او افزود: دستگاهها نباید کارهادی عادی و جاری خود را به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی معرفی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه گفت: متاسفانه شاهدیم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژهها و برنامههای اقتصاد مقاومتی، همان برنامههای معمول دستگاههاست.

خبر جدید  چرا کرمانشاه مکانی برای برگزاری مراسم های خاص ندارد؟

حاتمی با انتقاد از اینکه در برنامههای سال ۹۸ اقتصادمقاومتی بخش خصوصی به خوبی دیده نشده بود، ادامه داد: نباید فراموش کنیم اقتصاد مقاومتی فقط توسط دولت انجام و محقق نمیشود.

او افزود:تکمیل زیرساختها در بخشهای مختلف یکی از موارد دیگری که باید در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرد.

حبیبالله وفایی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه هم با بیان اینکه دستگاههای مختلف ۷۸ پروژه اقتصاد مقاومتی را برای سال ۹۸ پیشنهاد دادهاند، گفت: از آنجایی که در هر استان فقط ۳۰ پروژه اقتصاد مقاومتی میتواند تعریف شود، تعداد زیای از این پروژهها را با هم ادغام کردیم.

او افزود: پروژههای اقتصاد مقاومتی باید بر اساس اسناد بالادستی، سند آمایش و سند توسعه استان کرمانشاه طراحی شود.

خبر جدید  موانع بهبود کسب و کار در ادارات باید برطرف شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه گفت: موارد دیگری از جمله افزایش بهرهوری و ظرفیت تولید، حفظ اشتغال موجود، بهبود معیشت اقشار آسیبپذیر، بهبود فضای کسب و کار، مقابله با تحریم، تقویت بخش خصوصی، ساماندهی پروژههای عمرانی با رویکرد واگذاری و … نیز باید در پروژههای اقتصاد مقاومتی لحاظ شود.

وفایی سپس به اهم پروژههای اقتصادمقاومتی که از سوی دستگاههای مختلف استان ارائه شده اشاره داشت و گفت: از جمله این پروژهها میتوان به تکمیل بخشی از راهآهن کرمانشاه – خسروی، اجرای بخشی از آزادراه کرمانشاه -همدان- حمیل با همکاری بخش خصوصی، آغاز عملیات اجرایی بندر خشک، احداث ۲۷ کیلومتر راه در استان، تکمیل گمرک جامع پرویزخان، تکمیل چهار بازارچه مرزی استان و … اشاره کرد.

او افزود: در بخش کشاورزی نیز افزایش تولید آبزیان کرمانشاه به میزان ۴۰۵۰ تن، تغییر الگوی کشت در ۴۴ هکتار از اراضی استان، اصلاح نژاد ۶۱۰۰ راس دام و … در نظر گرفته شده است.

خبر جدید  بیمه‌نامه تمام عمرمحصول انحصاری ماست

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه گفت: تحقق سرمایهگذاری خارجی ۶۰ میلیون یورویی در استان کرمانشاه و ارتقاء پنج پلهای فضای کسب و کار کرمانشاه نیز از دیگر پروژههای اقتصاد مقاومتی سال ۹۸ است.

وفایی ادامه داد: پارسال ۱۰۳ پروژه اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه مصوب شد و در بخش پروژههای استانی ۸۰ و پروژههای ملی حدود ۸۷ درصد پیشرفت داشتیم.

او تعداد مصوبات کارگروه اقتصاد مقاومتی استان در پارسال را نیز ۱۶۰ مورد اعلام کرد که ۹۶ درصد آنها اجرایی شده است.