۱۱:۵۰:۴۶ - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶
۸۰ دانش آموز نخبه استان کرمانشاه مورد تقدیر قرار گرفتند
۸۰ دانش آموز نخبه استان کرمانشاه مورد تقدیر قرار گرفتند
در مراسمی از ۸۰ دانش آموز دوره متوسطه که در زمینه ورزشی، درسی و فرهنگی حائز رتبه اول تا پنجم شدند تجلیل شد.


در مراسمی از ۸۰ دانش آموز دوره متوسطه که در زمینه ورزشی، درسی و فرهنگی حائز رتبه اول تا پنجم شدند تجلیل شد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه