۱۵:۵۰:۵۳ - شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
۹۰ درصد مشترکین قبوض آب بهای کرمانشاه غیرحضوری پرداخت می شود
۹۰ درصد مشترکین قبوض آب بهای کرمانشاه غیرحضوری پرداخت می شود
معاون امور مشترکین آبفای استان کرمانشاه گفت: حدود ۹۰ درصد از مشترکین آب شهرهای استان کرمانشاه قبوض آب مصرفی خود را به صورت غیرحضوری پرداخت می کنند.

معاون امور مشترکین آبفای استان کرمانشاه گفت: حدود ۹۰ درصد از مشترکین آب شهرهای استان کرمانشاه قبوض آب مصرفی خود را به صورت غیرحضوری پرداخت می کنند.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه