۱۱:۴۹:۳۴ - پنج شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۷
۹۰۰ گواهینامه قرآنی در سال ۹۶ در استان کرمانشاه صادر شد
۹۰۰ گواهینامه قرآنی در سال ۹۶ در استان کرمانشاه صادر شد
گروه فعالیت‌های قرآنی- کارشناس قرآنی اداره امور قرآنی استان کرمانشاه از صدور ۹۰۰ گواهینامه قرآنی در سال ۹۶ در استان کرمانشاه خبر داد.


گروه فعالیت‌های قرآنی- کارشناس قرآنی اداره امور قرآنی استان کرمانشاه از صدور ۹۰۰ گواهینامه قرآنی در سال ۹۶ در استان کرمانشاه خبر داد.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه