• ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی تبدیل به موضوع پیچیده در کشور شده است، کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه ارزی باعث به وجود آمدن مشکلات بیشماری در اقتصاد است. در همین رابطه گفتگویی با زهرا سعیدی مبارکه انجام شده است که در متن پیش رو می‌خوانید. ...
  • شعار سال: کیوان کاشفی، رئیس اتاق کرمانشاه در این مراسم با اشاره به مباحثی درباره اقتصاد استان که نخستین مورد آن فضای نامناسب کسب‌و‌کار است، گفت: تدابیری برای تسهیل فضای کسب‌و‌کار استان در نظر گرفته شده که اگر تامین اعتبار شود می‌توان طی سه فصل آینده کرمانشاه را جزو پنج استان برتر از نظر فضای ...

بانک پاسارگاد
اخبار ویژه