11:22:42 - چهارشنبه 24 جولای 2019
اتمام طرح آبرسانی بلندمدت به شهر “تازه‌آباد” سال ۱۴۰۲
اتمام طرح آبرسانی بلندمدت به شهر “تازه‌آباد” سال ۱۴۰۲
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه گفت : در صورتی‌که مشکل تامین اعتبار وجود نداشته باشد، طرح آبرسانی بلندمدت به شهر “تازه‌آباد” سال ۱۴۰۲ به اتمام خواهد رسید.
بانک پاسارگاد
اخبار ویژه