4:45:06 - جمعه 11 دسامبر 2020
احرای پویش ایران مهربان در کرمانشاه
احرای پویش ایران مهربان در کرمانشاه
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) کرمانشاه گفت: این پویش به صورت کشوری آغاز شده که درکرمانشاه هم توسط این نهاد در حال اجرا است.

بر چسب ها:بانک پاسارگاد
اخبار ویژه